Zapoznaj się z naszymi zasadami bezpieczeństwa TUTAJ

Proktolog w Gliwicach

Proktolog w Gliwicach przyjmuje w Centrum Medycznym GlivClinic.

Schorzenia proktologiczne są uciążliwe dla pacjenta i wywołują szereg bardzo nieprzyjemnych dolegliwości. Najważniejszym celem konsultacji proktologicznej jest określenie na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, czy schorzenie wymaga interwencji proktologa. Po przeprowadzonym wywiadzie i wstępnej diagnostyce chirurg-proktolog dobiera optymalny plan leczenia. Najczęstszymi problemami z jakimi pacjenci trafiają do proktologa są choroba hemoroidalna, szczelina odbytu, ropnie i przetoki okołoodbytnicze, stany zapalne, świąd, kłykciny kończyste. Każdorazowo chirurg-proktolog informuje pacjenta o potencjalnych działaniach niepożądanych i możliwych skutkach ubocznych zaproponowanego leczenie. Istotne jest aby pacjent zgłosił się do proktologa w możliwie jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów. Pozwala to na wcześniejsze wdrożenie leczenia i uwolnienie od dolegliwości.

Proktolog w Gliwicach, rozpocznie wizytę od przeprowadzania wywiadu medycznego, zapyta co skłoniło Cię do wizyty. Oznacza to prośbę o przedstawienie w możliwie uporządkowany sposób niepokojących objawów. Dobrze jest podać od jak dawna utrzymują się objawy, czy ich nasilenie zmienia się w czasie oraz czy wykonano już jakąkolwiek diagnostykę i stosowano leczenie. Jeśli wykonano jakiekolwiek badania diagnostyczne, ich wyniki należy zabrać ze sobą. Uzyskane informacje umożliwią proktologowi podjęcie decyzji co do dalszego postępowania, koniecznych badań diagnostycznych, wyboru optymalnej metody leczenia.

Subscribe our
newsletter

***We send one a month.