Zapoznaj się z naszymi zasadami bezpieczeństwa TUTAJ

Chirurgia

Konsultacje chirurgiczne

Chirurgia – Konsultacje chirurgiczne. Pacjent zgłaszający się na konsultację chirurgiczną przedstawia swoje dolegliwości i objawy chorobowe, które go niepokoją. Głównym celem konsultacji chirurgicznej jest określenie na podstawie wywiadu i badania fizykalnego, czy schorzenie wymaga interwencji chirurga. Jeśli schorzenie zostanie zakwalifikowane jako chirurgiczne, lekarz przeprowadzi badanie w dostępnym zakresie na terenie gabinetu. Dokładnie przeprowadzony wywiad i badanie pozwolą na zaplanowanie dalszej diagnostyki, jeśli będzie potrzebna, i leczenia. Ustalenie przez chirurga, przy współudziale pacjenta, planu leczenia pozwala na dobranie najlepszej metody dla danego przypadku. Różne metody leczenia danego schorzenia mogą być równie dobre i chirurg dopasuje konkretne postępowanie informując pacjenta o potencjalnych skutkach ubocznych terapii jak i o możliwych do osiągnięcia rezultatach leczenia.

Chirurg ogólny w Gliwicach, rozpocznie wizytę od przeprowadzania wywiadu medycznego, zapyta co skłoniło Cię do wizyty. Oznacza to prośbę o przedstawienie w możliwie uporządkowany sposób niepokojących objawów. Dobrze jest podać od jak dawna utrzymują się objawy, czy ich nasilenie zmienia się w czasie oraz czy wykonano już jakąkolwiek diagnostykę i stosowano leczenie. Jeśli wykonano jakiekolwiek badania diagnostyczne, ich wyniki należy zabrać ze sobą. Uzyskane informacje umożliwią chirurgowi podjęcie decyzji co do dalszego postępowania, koniecznych badań diagnostycznych, wyboru optymalnej metody leczenia.

poradni chirurgicznej Centrum Medycznego GlivClinic zapewniamy kompleksowe podejście do pacjenta – możesz od razu umówić się na konsultację u chirurga ogólnego z Gliwic. Aby zapisać się na wizytę, zachęcamy do skorzystania z rejestracji online przez widget dostępny na naszej stronie bądź portal Znany Lekarz.

Subscribe our
newsletter

***We send one a month.