Zapoznaj się z naszymi zasadami bezpieczeństwa TUTAJ

Kim jesteśmy

Polityka prywatności GlivClinic. Jesteś na stronie internetowej Centrum Medycznego GlivClinic. Adres naszej strony to: https://www.glivclinic.com.

Jakie dane personalne zbieramy i w jakim celu to robimy

Komentarze

Zbieramy i przechowujemy dane pozyskane w sytuacji gdy użytkownicy skomentują treści wyświetlane na naszej stronie. Dane te są moderowane i następnie po ich dopuszczeniu przechowywane w postaci komentarzy, zawierają adres IP użytkownika, rodzaj przeglądarki internetowej, z której skorzystał przy wystawianiu komentarza celem przefiltrowania przez mechanizmy antyspamowe.

Zanonimizowane dane utworzone z Twojego adresu poczty elektronicznej mogą być dostarczone do serwisu Gravatar by sprawdzić czy jest on przez Ciebie używany. Polityka prywatności Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zaakceptowaniu Twojego komentarza, Twoje zdjęcie profilowe udostępnamy publicznie w kontekście treści komentarza.

Media

Jeśli zamierzasz wysłać Swoje zdjęcia na naszą stronę, powinineś unikać zamieszczania razem ze zdjęciem dodatkowych informacji dotyczących Twojej lokalizacji (EXIF GPS), a osadzonych w pliku zdjęcia. Goście odwiedzający naszą stronę mogą zgrywać zdjęcia z naszej strony i tym samym uzyskiwać dostęp do danych lokalizacyjnych dostępnych w pliku zdjęcia, co wpisuje się w politykę prywatności.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie dostępny jest formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego możesz się z nami skontaktować w dowolnej frapującej Cię sprawie. Korespondencję przechowujemy przez okres 1 roku i może ona zawierać podane przez Ciebie dane kontaktowe.

Ciasteczka – Cookies

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail i stroną internetową w plikach cookies. Rozwiązanie to wprowadziliśmy dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Pliki cookies przechowujemy przez rok.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej stronie, ustawimy tymczasowy plik cookies, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookies. Ten plik cookies nie zawiera żadnych danych osobowych i jest odrzucany po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu skonfigurujemy również kilka plików cookies, aby zapisać dane logowania i opcje wyświetlania na ekranie. Pliki cookies logowania przechowujemy dwa dni, a pliki cookies opcji ekranu – przez rok. Jeśli wybierzesz „Remember Me” “Pamiętaj mnie”, Twój login będzie ważny przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, usuniemy pliki cookies służące do celów logowania.

Jeżeli opublikujesz lub wyedytujesz artykuł, dodatkowe pliki cookies będą zapisane w Twojej przeglądarce. Te pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i wskazują jedynie na numer identyfikacyjny artykułu, który wyedytowałeś. Pliki te wygasają po 1 dniu.

Treści osadzone z innych stron internetowych a polityka prywatności

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. Filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Strony te mogą gromadzić informacje o Tobie. Mogą być również wykorzystywane pliki cookies. Strony mogą także osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować twoją interakcję z tymi osadzonymi treściami. W szczególności może to dotyczyć śledzenia Twojej interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zachowane na czas nieokreślony. Ma to na celu automatyczne rozpoznawanie i zatwierdzanie wszelkich komentarzy uzupełniających zamiast trzymania ich w kolejce moderacji.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w ich profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie. Wyjątkiem jest brak możliwości zmiany swojej nazwy użytkownika. Administratorzy witryn mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Jakie masz prawa odnośnie do swoich danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarz, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. W tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Dlatego tez możesz również poprosić, abyśmy mieli wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat. Nie obejmuje to żadnych danych, które musimy przechowywać do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysyłamy Twoje dane

Komentarze gości odwiedzających naszą stronę mogą być zweryfikowane przez automatyczny filtr antyspamowy. Polityka prywatności przewiduje w tym przypadku ogólnodostępne rozwiązania rynkowe.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy Twoje dane

Dane elektroniczne możemy chronić programem antywirusowym i wykonujemy okresową kopię zapasową.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJENTÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne GlivClinic z siedzibą w Gliwicach, pl. Piłsudskiego 6/1A, tel. +48 7 32 601 112, +48 7 32 602 112, e-mail kontakt@glivclinic.com

Dane osobowe osób upoważnionych przetwarzamy w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania jego dokumentacji medycznej.  Dane pacjenta przetwarzamy w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej, proktologii, okulistyki, ginekologii, medycyny estetycznej, świadczeń pielęgniarki, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, leczenia pacjentów, wykonywania zabiegów, badań laboratoryjnych, diagnostycznych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

Zarządzanie procesem udzielania świadczeń

Zarządzania procesem udzielania świadczeń odbywają się na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.
  • 3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych
  • 9 ust 2 lit h RODO w zw. Z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 9 listopada 2015 w spr. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw z art.74 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo-podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Dane przechowujemy przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej 20 lat. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.  W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia nasza polityka prywatności umożliwia przechowywanie danych przez 22 lata. W przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników dane przechowujemy przez okres 30 lat. Również w przypadku gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała dane przechowujemy przez okres 30 lat.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Na podstawie art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) każdy pacjent ma prawo do dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym Pacjent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, Pacjent ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisów prawa i konieczne jest do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi nam udzielenie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, a jego niepodanie, zgodnie z tym co mówi nasza polityka prywatności będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.